skip to Main Content

Aanleg van parking te Elversele

Aanleg van parking en toegangswegen aan een nieuw appartementsgebouw te Elversele.

  • Uitgraven en klaarleggen van de bedding
  • Plaatsen van riolering en accodrains, op hoogte stellen van deksels
  • Aanleg van waterpasserende klinkerverharding
  • Plaatsen van draadafsluiting
Back To Top