skip to Main Content

Grondwerken zijn de start van alle bouwwerken en zijn de basis van elk project. Daarom is het noodzakelijk samen te werken met een ervaren partner, Stoop Projects heeft de nodige kennis om uw project tot een kwalitatief resultaat te voltooien.
U kan beroep op ons doen voor alle diensten i.v.m. grondwerken, we bieden u een totaaloplossing.

  • Bouwrijp maken van terreinen
  • Funderingswerken
  • Aanleg van infiltratiebekken of wadi
  • Plaatsen van septische putten, regenwaterputten enz.
  • Aanvoer van teelaarde en zaaiklaar maken van uw terrein

In combinatie met de grondwerken kunnen wij ook rioleringswerken uitvoeren:

  • Aanleg van gescheiden riolering
  • Aansluiting op de openbare riolering

Neem vrijblijvend contact op voor advies!

Back To Top